Párhuzamos programakkreditáció

 

MAB 2017/3/IX főszámú határozatok

A MAB a párhuzamos program-akkreditációs eljárásban a gazdaságtudomány képzési területen a BCE, BGE, BME, EF, EKE, KE, ME, METU, PPKE, PTE, SZE, SZIE képzőhelyeken folyó egyes alap- és mesterképzések követő eljárásainak elhagyásáról, halasztásáról döntött. Részletek itt olvashatók.

 

MAB 2016/1/VII. számú határozat

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a gazdaságtudomány képzési területen az ANNYE, BCE, BGE, BME, CEU, DE, DUE, EF, EJF, EKF, ELTE, GDF, IBS, KE, KJF, KRF, ME, MET, NKE, NYE, NYME, OE, PE, PPKE, PTE, SZE, SZF, SZIE, SZTE, TPF, WSUF, ZSKF képzőhelyeken folyó alap- és mesterképzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2015/9/VI/1. számú határozat

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte az orvos- és egészségtudomány képzési területen a DE, ME, PTE, SE, SZE, SZIE, SZTE képzőhelyeken folyó egészségtudományi alap- és mesterképzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2014/10/XII/1. számú határozat

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte az orvos- és egészségtudomány képzési területen az általános orvos osztatlan mesterszakon DE, PTE, SE, SZTE képzőhelyeken folyó képzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2014/10/XII/2. számú határozat

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a  sporttudomány képzési területen az EKF, ELTE, NYF, NYME, PTE, SE, SZTE képzőhelyeken folyó alap- és mesterképzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2014/9/X/1. számú határozat

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte az orvos- és egészségtudomány képzési területen a fogorvos osztatlan mesterszakon DE, PTE, SE, SZTE képzőhelyeken folyó képzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2014/9/X/2. számú határozat

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte az orvos- és egészségtudomány képzési területen a gyógyszerész osztatlan mesterszakon DE, PTE, SE, SZTE képzőhelyeken folyó képzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2012/10/IX/1-35. számú határozatok

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte az AVKF, DE, DRHE, EJF, EKF, ELTE, KE, KF, KRE, ME, MPANNI, NYF, NyME, PPKE, PTE, SZIE, SZTE pedagógusképzési képzési területen 5 alapszakon és egy mesterszakon folyó képzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2011/9/VII/1-66. számú határozatok

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a BCE, DE, KE, KF, KRF, NYF, NYME, PE, SZF, SZIE, SZTE agrár képzési területen 14 alapszakon folyó képzéseket. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2011/1/VII/1-29. számú határozatok

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a BCE, BME, DE, DF, GDF, EKF, ELTE, KF, ME, NYF, NYME, OE, PE, PPKE, PTE, SZE, SZTE informatika képzési területen folyó mérnök informatikus, programtervező informatikus, valamint gazdaságinformatikus alapképzéseit. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2009/8/VIII/1/1-11. számú határozatok

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a DE, KFJ, LFZE, ME, PTE, SzE, SzTE zeneművészet képzési ágban folyó előadóművészet, valamint alkotóművészet és muzikológia alapképzéseit. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2009/8/VIII/2/1-3. számú határozatok

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a MOME, NyME, PTE építőművészet képzési ágban folyó építőművészet alapképzéseit. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2009/8/VIII/3/1-14. számú határozatok

A MAB párhuzamos program-akkreditációs eljárásban értékelte a HJF, KE, NyME, PTE, NyF, SzTE, EKF vizuális- és mozgóképkultúra képzési ágakban folyó kézműves, környezetkultúra, plasztikai ábrázolás, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás, mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzéseit. A MAB az akkreditációs vizsgálatot lezáró jelentést elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2009/7/XI/1/1-11. számú határozatok

A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és művészetek kollégiuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített művészet képzési terület, ipaművészet képzési ágba tartozó design- és művészetelmélet, fémművesség, formatervezés, fotográfia, kerámiatervezés, tervezőgrafika, textiltervezés, üvegtervezés alapképzési szakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2009. október 1-i rendes ülésén hozott 2009/7/XI/1/1-11. sz. határozataival elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

MAB 2009/7/XI/2/1-8. számú határozatok

A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és művészetek kollégiuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített művészet képzési terület, film- és videoművészet, multimédia képzési ágakba tartozó animáció BA, média design BA, filmdramaturg (egységes osztatlan), film- és televízió rendező (egységes osztatlan), mozgókép BA, gyártásszervező BA, kameraman BA, televíziós műsorkészítő BA képzések párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2009. október 1-i rendes ülésén hozott 2009/7/XI/2/1-8. sz. határozataival elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

2009/6/VIII/1-3. számú határozatok

A MAB plénuma 2009. július 3-i ülésén a művészeti szakok párhuzamos akkreditációját követően 3 szaknak ítélte oda 5 évre a Kiválósági hely címet:

Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrászművész osztatlan mesterszak 2009/6/VIII/1. sz. határozat

Pécsi Tudományegyetem festőművész osztatlan mesterszak 2009/6/VIII/2. számú határozat

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem formatervezés alapképzési szak 2009/6/VIII/3. számú határozat

 

2009/6/XII/1-6. sz. határozat

A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és művészetek kollégiuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített művészetközvetítő képzési terület, zenekultúra képzési ágba tartozó ének-zene alapszakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2009. július 3-i rendes ülésén hozott 2009/6/XII/1-6. sz. határozataival elfogadta. A jelentés itt olvasható.

 

2009/3/VII/1-11. sz. határozat

A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és művészetek kollégiuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített színház- és táncművészeti szakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2009. március 27-i rendes ülésén hozott 2009/3/VII/1-11. határozataival elfogadta. A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2017. március 27. A jelentés itt olvasható.

 

2008/7/IX/1-7. sz. határozat

A MAB Társadalom-, bölcsészet-, hittudományok és művészetek kollégiuma által jóváhagyott, majd az intézményi észrevételek figyelembevételével véglegesített képzőművészeti szakok párhuzamos vizsgálatáról szóló akkreditációs jelentést a MAB plénuma 2008. október 3-i rendes ülésén hozott 2008/7/IX/1-7. sz. határozataival elfogadta. A határozatokban foglalt szakok akkreditációjának hatálya: 2016. október 3. A jelentés itt olvasható.

 

2006/4/V sz. határozat
Jogász kiválósági helyek plénumhatározat itt olvasható.
 

2006/4/IV sz. határozat
A jogász szakok párhuzamos értékeléséről készített jelentés itt olvasható.
 

2006/2/II/1/1-3.sz. határozatok
A MAB egyhangúlag elfogadta a orvos, fogorvos, gyógyszerész szakok párhuzamos értékeléséről készült akkreditációs jelentéseket, melyek a kiválósági hely címek odaitélését is tartalmazzák.


2005/6/V sz. határozat
Pszichológia kiválósági hely pályázati eredmény
A pályázó két intézmény (DE, ELTE) egyikének sem ítéli oda a MAB a kiválósági hely címet, mivel a fent megnevezett értékelési skálán egyikük sem érte el a 75%-ot, azaz a minimálisan szükséges 30 pontot. A nemzetközi bizottság munkája alapján készült összegző jelentés a 2005. évi rendes ülés V. számú melléklete.

2004/6/III/2/1. és 2004/6/III/2/2. sz. határozatok
A MAB egyhangúlag elfogadta a pszichológia illetve történelem szakok párhuzamos értékeléséről készült akkreditációs jelentéseket. A jelentések és a párhuzamos értékelések további dokumentációja önálló kötetben megjelent, mely itt olvasható.

A MAB 2004. évi párhuzamos akkreditációt követően a PPKE és az SzTE kifutó, ötéves egyetemi pszichológia szakon folyó képzéseit 2007. július 1-ig akkreditálta. Az intézmények önértékelést küldtek be, melyeket megtárgyalva a Bizottság az alábbi egyhangú döntést hozta:

2007/6/VIII/6/1. és 2007/6/VIII/6/2.sz. határozatok 

A MAB támogatja a kifutó egyetemi pszichológia szak határozatlan idejű akkreditációját mindkét intézménynél.

Indoklás:

  • Az áttanulmányozott dokumentumok alapján megállapítható, hogy mind a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, mind a Szegedi Tudományegyetem a vizsgált időszakot követően komoly humán erőforrás- és infrastruktúra fejlesztést hajtott végre.
  • A szakért felelős egyetemi tanár kérdése még egyik intézménynél sem oldódott meg, ugyanakkor ígéret van arra nézve, hogy rövid időn belül megtörténnek a kinevezések.

Megjegyzés:

A személyi feltételek szigorúbb elbírálására a mesterképzés akkreditációjának folyamán kerül sor.

Amennyiben a PPKE a már határozatlan időre akkreditált pszichológia BA képzését a BME-vel közös együttműködésben képzeli el, szükséges a program dokumentációjának újbóli benyújtása, mert az a két intézmény közös képzésének minősül.

Honlapunkon 2010. május 20-a óta Ön a . látogató.

 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em. | 1439 Budapest, Pf. 635 | Telefon: 344 0314, 413 0760 | Fax: +36 1 344 0313 | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Copyright © 2012 MAB. Minden jog fenntartva.

Készítette: PolarSys Honlapkészítés | Joomla 1.7 Templates